07121282Ometi se nanašajo na stene in strope različnih materialov, debelina nanosa pa je različna in je odvisna od samega materiala, ometa in vlage v prostoru. Čas sušenja ometov, ki je zelo pomemben dejavnik pri končni kvaliteti ometa, pa je tako odvisen od dejavnikov kot so temperatura, debelina nanosa in prezračenost prostorov.

Pravilna izdelava strojnih ometov omogoča prepustnost vodne pare ter s tem dihanje prostorov. S pravilnim nanosom ometov ter izdelavo strojnih ometov poskrbimo za pravilno zgradbo notranjih strojnih ometov.

Arol d.o.o. © 2013